Quý khách cần quay lại video mở hàng và kiểm tra chất lượng sản phẩm dưới sự Đồng Kiểm của” SHIPPER “để làm bằng chứng. Trong trường hợp sản phẩm lỗi đến từ nhà sản xuất hoặc do quá trình vận chuyển khách hàng yêu cầu SHIPPER gọi về số điện thoại Hotline (0901 345 670, 0814 888 628)để thực hiện hoàn đơn trả về shop, shop sẽ lên đơn mới và gửi lại ngay lập tức cho khách hàng.
***Shop sẽ KHÔNG giải quyết nếu khách không quay lại video và kiểm tra chất lượng sản phẩm dưới sự Đồng Kiểm của” SHIPPER